Política de Privacitat

 

(Cat) Protecció de dades:
Centre Fisioteràpia Marc és el responsable de la protecció de dades de l’usuari e informa que aquestes dades personals serán tractades respecte a la Llei General Europea de la Protecció de Dades 2016/679 del 27 d’Abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de dades personals i la lliure circulació per a que es facilita la següent informació:
-Els correus electrónics que rebrem de qualsevol persona serán totalment confidencials i en cap moment es transferirán a tercers.
-El correu electrónic rebut permaneixerá actiu durant 15 dies i després s’eliminirá.
-Mai les dades concedides serán transmitides a tercers. Si es donés el cas de que es tingués que transmetre es demanaría el permís a la persona indicada i s’acceptaria la seva decisió sempre.
Dades de contacte per a que els seus drets siguin respectats:
Claudia Elena Ocaña Pauta
Email: claudiaocp@gmail.com 

(Cast) Protección de datos:

Centre Fisioteràpia Marc es el responsable de la protección de datos del usuario e informa que estos datos personales serán tratados respecto a la Ley General Europea  de la Protección de Datos 2016/679  del 27 de Abril de 2016 ( GDPR) relativo a la protección de datos personales y la libre circulación para que se facilita la siguiente información:

-Los Correos Electrónicos, que recibamos de cualquier persona serán totalmente confidenciales y en ningún momento se transferirán a terceros.

-El correo electrónico recibido permanecerá activo durante 15 días y luego se eliminará.

-Nunca los datos concedidos  serán transmitidos a terceros. Si se diera el caso de que se tuvieran que transmitir se pediría el permiso a la persona indicada y se aceptaría su decisión siempre.

-Datos de contacto para que sus derechos sean respetados:

Claudia Elena Ocaña Pauta

Email: claudiaocp@gmail.com