Gimnàstica Terapèutica-Gimnasia Terapéutica

(Català)La gimnasia terapéutica es realitza en grups de 3-4 persones o grups de 5-10 persones.

Les sessions de gimnasia terapéutica consisteix en un calentament de 10 minuts, després treballarem diferents grups musculars: tonificant i estirar (35 minuts) i al finalitzar estiraments amb relaxació (15 minuts).

 

(Castellano) La gimnasia terapéutica se puede realizar en grupos de 3-4 personas o grupos de 5-10 personas.

Las sesiones de gimnasia terapéutica consisten en un calentamiento de 10 minutos, trabajaremos distintos grupos musculares tonificando, estirando  (35 minutos) y al finalizar estiramientos con relajación (15 minutos).

Written by