Meditació-Meditación

(Català)La meditació es una técnica que consisteix en pendre consciencia de la propia respiració i calmar la ment (pot ser en estátic o en moviment). Aquest seria el pas inicial de la meditació, calmar la nostra ment, aquí es on centrariem gran part del treball en realizar en les meditacions que realitzarem.

(Castellano) La meditación es una técnica que consiste en tomar conciencia de la propia respiración y aquietar la mente (puede ser en estática y en movimiento). Este sería el paso inicial de la meditación, aquietar nuestra mente, aquí es dónde basaríamos gran parte del trabajo en realizar en las meditaciones que realizaremos.

Written by