Fisioteràpia-Fisioterapia

(Català) La fisioterapia és la part de la medicina que utilitza mitjans físics, exercici terapéutic, massatges, teràpia manual, electroteràpia per retornar al pacient un estat óptim de salut.

S’evalua a nivell funcional cada pacient per poder determinar un tractament adequat.

 S’utilitza el tractament en tots els ámbits sanitaris: pediatría, geriatría, deportiva, neurología, respiratori, ginecología, reumatología, traumatología i veterinaria.

(Castellano) La fisioterapia es la parte de la medicina que utiliza medios físicos, ejercicio terapéutico, masoterapia y electroterapia para devolver al paciente un estado de salud óptimo.

Se evalúa a nivel funcional cada paciente para poder determinar un tratamiento adecuado.

Se utiliza el tratamiento en todos los ámbitos sanitarios: pediatría, geríatria, deportiva, neurología, respiratorio, ginecología, reumatología, traumatología y veterinaria.

 

Written by