Gimnàstica Terapèutica-Gimnasia Terapéutica

 

(Català)
S’ofereix el servei de sessions de gimnasia terapéutica, dirigida a grups amb necessitats específiques. En les sessions es treballará la conciencia corporal, estiraments musculars, postura, coordinació, equilibri, tonificació general del cos, meditació i relaxació.
Les sessions es divideixen en: Calentament de 10-15 minuts, treball de gimnasia terapéutica (Aprox. 35 min) i tornada a la calma (10-15 min).
L’horari, freqüència i lloc de les sessions de gimnasia serán a convenir amb els/les  interessats/ades.
(Castellano)

Se ofrece el servicio de sesiones de gimnasia terapéutica, dirigida a grupos con necesidades específicas. En las sesiones se trabajará la conciencia corporal,  estiramientos musculares, postura, coordinación, equilibrio,  tonificación general del cuerpo, meditación y  relajación.

Las sesiones se dividen en: calentamiento de 10-15 minutos, trabajo de gimnasia terapéutica  (aprox. 35 min) y vuelta a la calma (10-15 minutos).

El horario, frecuencia y lugar de las sesiones de gimnasia serán a convenir con los/as  interesados/as.

Written by